EnglishБългарскиDeutsch

Управление на съдържанието


контролирай

Система за управление на съдържанието - пести време и пари.

Едно от главните неща за които системата за управление на съдържанието се е погрижила, е ефективната организация на ежедневната работа чрез опростяване на работните процеси и намаляване на грешките, а това са неща жизненоважни за един здрав интернет сайт.

Потребителска връзка, сигурност, стабилност, актуалност и по-нататъшно развитие. Освен интуитивната потребителска връзка, също важни аспекти са сигурността, стабилността, актуалността и свойството за по-нататъшно развитие на системата за управление на съдържанието на един интернет сайт. По отношение на системата за управление на съдържанието на един интернет сайт, извършваме следното:

  • Монтаж
  • Преместване
  • Обучение
  • Оптимизация
  • Понататъчно развитие

TYPO3 редакционна система

TYPO3, доказала се система използвана на уеб сайтовете на големи корпорации и организации, като Philips, EDS, Volkswagen, General Electric, Stanford University, MGM Home Entertainment, 3M, New York Times, Lufthansa, Ford, T-Online, Samsung, UNESCO, Konica Minolta, Brita, Korg, RECARO, Greenpeace, XING, Sparkasse и други, а също така и на лични страници.

Поддръжка на уеб сайт

След като приключи изработката на вашият уеб сайт и е стартиран в мрежата, е време за поддръжка и маркетинг. Това са услуги включващи дейности с широк диапазон – от управление на съдържанието до техническа изработка и подобрения. Успешната поддръжка на уеб сайт се постига чрес конистентно редчувствие за нуждите на посетителите.

SEO оптимизацията е нужна на всеки сайт да може да излиза в по-горно място при [...]
Уеб дизайнерите обикновено са концентрирани в това да бъдат винаги в крак с последните технологии, [...]
И така, вие искате да разработите интернет сайт, чрез който да изложите вашите идеи и [...]
We deliver effective, compelling solutions across all digital channels through a ‘relationship marketing’ model – [...]